5 maart 2019

Dierenwelzijn als centraal thema voor HBIVV 2019

Het centrale thema voor de eerste landelijke editie van Het Beste Idee Van Varkensland is dierenwelzijn. Uit een enquête kwam dit onderwerp met de meeste stemmen uit de bus. Het Beste Idee Van Varkensland gaat nu de volgende fase in waarbij ideeën rondom dierenwelzijn kunnen worden aangemeld. Inmiddels is ook de datum voor de finale bekendgemaakt door de organisatie: dinsdag 28 mei.

Bij de drie voorgaande edities van Het Beste Idee was het vrij aan de deelnemers om een idee of visie voor te leggen aan de jury. Omdat het evenement nu landelijk wordt gehouden, hebben we als organisatoren gemeend de thematiek meer te moeten kanaliseren. Via een enquête kon gekozen worden uit drie thema’s: Dierenwelzijn; het varken centraal, Voedselketen; duurzaam consumeren en produceren en Circulair; de kracht van kringloop. In totaal 41 procent van de stemmers gaf de voorkeur aan dierenwelzijn. Circulariteit kwam als minst gevraagde onderwerp uit de bus met 26 procent. Voedselketen als thematiek kreeg 32 procent van de stemmen. De conclusie is dat dierenwelzijn in de sector hoog op de agenda staat.

Oproep voor innovatieve ideeën
Het Beste Idee van Varkensland gaat nu de volgende fase in. Varkenshouders, maar zeker ook andere, bij de sector betrokken personen, kunnen nu hun ideeën, initiatieven, concepten en oplossingen voor een bepaalde vraag of kwestie indienen. We hopen uiteraard op een grote respons. Uiteindelijk selecteert de jury, bestaande uit Linda Janssen (POV), Mart Bloemendal (Rabobank), Herbert Oldehinkel (De Erfontwikkelaar en varkenshouder) en Ruth van der Haar (Varkenshouder en Nuffield scholar 2019) welke vijf ideeën doorgaan naar de finale. Daar mogen de finalisten hun aanpak pitchen.

Masterclass voor vijf finalisten
We gooien de finalisten overigens niet zomaar in het diepe. Samen met een team van deskundigen helpen wij bij het verder ontwikkelen van het idee. Ook volgen de vijf kandidaten een ‘Masterclass Innovatie’ en worden zij getraind in presentatie skills. Tijdens deze Masterclass, op 8 mei 2019 in Hengelo, leren zij het idee in een businessmodel vorm te geven. Ondernemers uit de praktijk geven daarbij adviezen en ondersteuning. Alles is erop gericht om de varkenshouderij te bewegen om kansrijke concepten en ideeën te ontwikkelen. Tegelijkertijd zien we het, als organisatoren, als opdracht om het publiek en de consument op de hoogte te houden van innovaties die ten goede komen van dier en mens. Met het gekozen thema dierenwelzijn hopen we dan ook het publiek te verrassen en de dialoog over dierenwelzijn nog meer en beter te agenderen.

Idee indienen vóór 2 april 2019
Wie ideeën heeft, een innovatieve visie of goed plan heeft rondom dierenwelzijn kan dit indienen via onze website onder idee indienen. Dit kan tot uiterlijk 2 april. De finale vindt plaats op dinsdagavond 28 mei 2019. De locatie wordt in een later stadium bekend gemaakt.


@