In de afgelopen jaren zijn acht finalisten bekroond tot winnaar van Het Beste Idee, maar ook andere ideeën zijn niet stil komen te liggen. Als organisatie zijn we trots op de ondernemers die hun ideeën met ons gedeeld hebben, op de impact die HBIVV teweeg heeft gebracht én op hoe hun plannen zich ontwikkelen tot waardevolle projecten voor de varkenshouderijsector.

Nieske Neimeijer
Het voedselbos

Op een natuurlijke en gezondere manier varkens houden, een smakelijk kwalitatief mooi stuk vlees produceren en de kwaliteit van de natuur en het landschap verbeteren. Om dit te bereiken bedacht Nieske het voedselbos; een bos dat voedsel produceert voor haar varkens.

Anette van der Aa
De euthanasie beslisondersteuner

Op elk varkensbedrijf worden dieren geboren die om verschillende reden niet levensvatbaar zijn, die ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Soms kunnen deze dieren niet behandeld worden of alleen onder voortdurende pijn verder leven. De beslisondersteuner draagt bij aan een weloverwogen en transparante beslissing omtrent euthanasie.

Fleur Bartels
Haal meer energie uit je dieren

Het winnende idee van Fleur is gebaseerd op de combinatie van de intelligentie van varkens en het stimuleren van wroetgedrag. De bedoeling is, door gebruik te maken van deze combinatie, om energie op te wekken en een positieve bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn. De beloning voor het varken kan dan ook nog een bijdrage leveren aan minder voedselverspilling.
foto: Herbert Wiggerman

Ruud Pothoven
De mobiele slachterij

Een mobiele slachterij zou dieren een stressvolle reis naar het slachthuis kunnen besparen. Dit is met name aantrekkelijk voor biologische en kleinschalige bedrijven. Zij werken in korte ketens en geven de dieren extra leefruimte en aandacht. Het is fijn als deze varkenshouders dat tot het einde toe kunnen doortrekken.

Rob Nieuwenhuis, Otto Offenberg, Jeroen Koks & August Offenberg
Zonvarken

Zonvarken, een revolutionair varkenshouderij concept waar een maximaal dierenwelzijn, minimale emissies en een gezond inkomen voor de boer samen komen. Door de vele innovaties is het zonvarken diervriendelijker, milieuvriendelijker, boervriendelijker en buurtvriendelijker.

Coen en Marlijn van Gorp
Koken voor blije varkens

Met hun originele voertechniek hebben varkenshouders Coen en Marlijn van Gorp een oplossing voor twee grote uitdagingen: behoud van krulstaarten en minder uitstoot van stikstof en fosfaat. Met hun ‘koken voor blije varkens’ bieden ze het varken speciaal bereide voeding dat rust geeft in de darmen. Dat zorgt voor minder bijtgedrag en  goede opname van fosfaten en mineralen waardoor niet of nauwelijks ammoniak en geur wordt uitgestoten.

Sander Baijens
BigLife

Sander Baijens speelt met zijn ‘BigLife’ middels technologie en data in op een maatschappelijk vraagstuk omtrent het doodliggen van biggen. In de try-outfase realiseerden ze met het prototype op hun bedrijf 50 procent minder sterfte door dood liggen bij de biggen in de eerste drie levensdagen.

Dick Wermink
Voedselplaat

Dick Wermink heeft een betonnen voederplaat ontwikkeld voor in gespeende biggenstallen om te helpen bij het verbeteren van de klauwgezondheid, veroorzaakt door kunststof roostervloeren. Hierdoor worden problemen en kreupelheid voorkomen.


@