Impressie van HBIVV 2021:

Impressie van HBIVV 2020:

Impressie van HBIVV 2019:

Het Beste Idee Van Varkensland is een initiatief van Coöperatie VARKENSARTSEN, Provincie Overijssel en VKON.

Het Beste Idee Van Varkensland wordt ondersteund door POV, Rabobank, Kennispoort Regio Zwolle, LTO Noord, Stichting Privon, Aeres, Ministerie van LNV, CAV Den Ham, COV en HAS Hogeschool.


@