17 januari 2017

Ontwikkelingen idee kruidenbank in volle gang

Tijdens ‘Het beste idee van varkensland’ 2016 heeft Maria Groot van RIKILT haar idee gepresenteerd. Namelijk een database voor kruiden. Door het aantal toenemende kruidenproducten voor dieren, wordt de vraag naar de werking van de kruiden steeds groter. Er is grote behoefte aan objectieve informatie en praktijkervaring over de mogelijke werkingen van bepaalde kruiden en middelen. Ook is er behoefte aan opleiding en training, met name bij veehouders, dierenartsen, maar ook bij andere erfbetreders. Dit werd opnieuw bevestigd tijdens het symposium ‘samen sterk voor minder antibiotica en meer natuurlijke veehouderij’.

In de database moet er informatie komen over het gebruik en werking van de kruiden/ kruidenproducten. Hierbij moet ook de risico’s van het kruid vermeld worden en de productkwaliteit, zodat men bewust wordt van de werking en risico’s. Het is de bedoeling om objectieve informatie over gebruik van kruiden bij dieren beschikbaar maken. Daarnaast zal er wetenschappelijke en openbare literatuur beschikbaar komen. Ook komt er een centraal punt waar informatie en praktijkervaringen met elkaar gedeeld kan worden. Daarnaast is er het idee om onderwijsmodules te ontwikkelen en openbaar te zetten. Hierdoor wordt de database een centraal punt waar alle informatie over kruiden te vinden is voor; veehouders, dierenartsen, adviseurs, etc. De verwachting is dat hierdoor het gebruik van kruiden/ kruidenproducten, ten behoeve van de natuurlijke veehouderij, gestimuleerd zal worden.

Vervolg
Na de presentatie tijdens ‘het beste idee van varkensland’ in 2016, is er veel gebeurt. Het idee is verder opgepakt en uitgewerkt door een expertgroep. Er zijn belanghebbende partijen gevonden die een bijdrage gaan leveren aan de verdere realisatie van deze database voor kruiden/ kruidenproducten.

Bent u geïnteresseerd en wilt u de kruidenbank voor varkens lezen? Klik dan hier. 

Kruidenboekje

@