OVER HBIVV

In 2016 nemen Coöperatie VARKENSARTSEN en VKON tijdens een brainstormsessie het initiatief voor Het Beste Idee van Varkensland (HBIVV). De organisatoren creëren een onafhankelijk en laagdrempelig evenement voor varkenshouders, anders dan de bestaande evenementen in de sector; specifiek gericht op innovatie en samenwerking. Een moment, waarop sectorgenoten met elkaar in gesprek komen en nieuwe verbindingen worden gelegd.

Gedurende de afgelopen vier jaar is HBIVV verworden tot een continu proces van innovatie, met als hoogtepunt een jaarlijkse contest waar ideeën voor de sector bedacht, uitgewerkt en geïmplementeerd worden. De jaarlijkse finale van HBIVV kenmerkt zich door een sterke mate van verbondenheid, het onafhankelijke, no-nonsense karakter en het creëren van nieuwe verbindingen voor varkenshouders.

Na een drietal Overijsselse edities en één landelijke editie in 2019, staat HBIVV aan de vooravond van haar vijfde editie. In 2020 viert HBIVV haar eerste lustrum. Tijdens de finale avond pitchen vijf finalisten hun kansrijke ideeën voor de varkenshouderij en dingen mee naar de titel ‘Het Beste Idee van Varkensland 2020’.

MISSIE

De Nederlandse varkenshouderij is volop in beweging. Maatschappelijke druk om te veranderen naar een transparanter, duurzamer en diervriendelijker productiesysteem heeft zijn weerslag op deze innovatieve sector die op (inter)nationaal niveau een vooraanstaande positie vervuld. Juist doordat de sector grote uitdagingen kent, is het zaak de innovatieve dadendrang van de varkenshouderij zichtbaar te maken en een positieve vibe aan te wakkeren.

Om de beweging naar een gezonde en toekomstbestendige varkenshouderij te versnellen is de sector gebaat bij innovatie en een vooruitstrevende blik voorwaarts. Innovatie en acceptatie door de maatschappij is en blijft immers nodig om de sector een goede toekomst te kunnen garanderen. Het Beste Idee van Varkensland (HBIVV) biedt de varkenshouderij een dynamische en onafhankelijke plek om innovatie op gang te brengen. Naast dat de aanpak van HBIVV gericht is op het onderzoeken en ontwikkelen van vernieuwende concepten, vervult HBIVV tevens een brugfunctie om varkenshouder en medeburger op een duurzame manier met elkaar in gesprek te brengen.

HBIVV is er van overtuigd dat ondernemers en sectorgenoten elkaar aanvullen en inspireren, waardoor weer hele nieuwe netwerken ontstaan. En dat is belangrijk, dit helpt om de trots op het eigen vak en de sector te vergroten en dat is nu precies wat Het Beste Idee is: een podium om alle goede ideeën en innovaties verder te laten reiken dan alleen de keukentafel of het eigen boerenerf. HBIVV biedt een dynamische omgeving, waar iedereen met zijn of haar goede idee voor de varkenshouderij zich kan melden. Niet alleen zijn de bekroonde ideeën van Varkensland ontwikkeld tot veelbelovende projecten, ook niet-winnende finalisten worden actief ondersteund bij het uitwerken van hun ideeën tot toepasbare innovaties.

TEAM

Het Beste Idee van Varkensland is een initiatief van VKON en Coöperatie VARKENSARTSEN en wordt georganiseerd in samenwerking met Provincie Overijssel, POV, LTO Noord, Kennispoort Regio Zwolle, Rabobank, De Heus Voeders, Aeres, SFYN Nederland, Stichting Privon en het Ministerie van LNV.

Binnenkort stelt het HBIVV team zich hier aan je voor!

pijl_rose_smal01

PROJECT TEAM

Het HBIVV projectteam is verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie van Het Beste Idee van Varkensland. Op de foto vlnr: Heine Knoop, Ellen de Lange, Kim Sand en Esther Reinders.

pijl_rose_smal01

ADVIESTEAM

Het HBIVV adviesteam bestaat uit:
Bart Verhees – POV
Marije Thybaut – VKON
Klaas Visscher – Coöperatie Varkensartsen
Mart Bloemendal – Rabobank
Lianne de Bie – SFYN Nederland

pijl_rose_smal01

JURY 2020

De HBIVV jury van 2020 bestaat uit:
Gerard van Eijden – Varkensarts
Maron van de Plas – Varkensboerin en productontwikkelaar food
Marijn Graf – Beleidsmedewerker ministerie van LNV
Theo Duteweerd – Directeur Producten Organisatie Varkenshouderij (POV)
Ruud Pothoven – Winnaar HBIVV 2019


@