OVER HBIVV

In 2016 nemen Coöperatie VARKENSARTSEN en VKON tijdens een brainstormsessie het initiatief voor Het Beste Idee van Varkensland (HBIVV). De organisatoren creëren een onafhankelijk en laagdrempelig evenement voor varkenshouders, anders dan de bestaande evenementen in de sector; specifiek gericht op innovatie en samenwerking. Een moment, waarop sectorgenoten met elkaar in gesprek komen en nieuwe verbindingen worden gelegd.

Gedurende de afgelopen zeven jaar is HBIVV verworden tot een continu proces van innovatie, met als hoogtepunt een jaarlijkse contest waar ideeën voor de sector bedacht, uitgewerkt en geïmplementeerd worden. De jaarlijkse finale van HBIVV kenmerkt zich door een sterke mate van verbondenheid, het onafhankelijke, no-nonsense karakter en het creëren van nieuwe verbindingen voor varkenshouders.

Na een drietal Overijsselse edities en vier landelijke edities in 2019, 2020, 2021 en 2022 staat er in 2023 de 8e editie van HBIVV op het programma! Tijdens de finale avond zullen vijf finalisten én de winnaars van de Studenten Wildcard hun kansrijke ideeën voor de varkenshouderij pitchen, om mee te dingen naar de titel ‘Het Beste Idee van Varkensland 2023’.

MISSIE

De Nederlandse varkenshouderij is volop in beweging. Maatschappelijke druk om te veranderen naar een transparanter, duurzamer en diervriendelijker productiesysteem heeft zijn weerslag op deze innovatieve sector die op (inter)nationaal niveau een vooraanstaande positie vervuld. Juist doordat de sector grote uitdagingen kent, is het zaak de innovatieve dadendrang van de varkenshouderij zichtbaar te maken en een positieve vibe aan te wakkeren.

Om de beweging naar een gezonde en toekomstbestendige varkenshouderij te versnellen is de sector gebaat bij innovatie en een vooruitstrevende blik voorwaarts. Innovatie en acceptatie door de maatschappij is en blijft immers nodig om de sector een goede toekomst te kunnen garanderen. Het Beste Idee van Varkensland (HBIVV) biedt de varkenshouderij een dynamische en onafhankelijke plek om innovatie op gang te brengen. Naast dat de aanpak van HBIVV gericht is op het onderzoeken en ontwikkelen van vernieuwende concepten, vervult HBIVV tevens een brugfunctie om varkenshouder en medeburger op een duurzame manier met elkaar in gesprek te brengen.

HBIVV is er van overtuigd dat ondernemers en sectorgenoten elkaar aanvullen en inspireren, waardoor weer hele nieuwe netwerken ontstaan. En dat is belangrijk, dit helpt om de trots op het eigen vak en de sector te vergroten en dat is nu precies wat Het Beste Idee is: een podium om alle goede ideeën en innovaties verder te laten reiken dan alleen de keukentafel of het eigen boerenerf. HBIVV biedt een dynamische omgeving, waar iedereen met zijn of haar goede idee voor de varkenshouderij zich kan melden. Niet alleen zijn de bekroonde ideeën van Varkensland ontwikkeld tot veelbelovende projecten, ook niet-winnende finalisten worden actief ondersteund bij het uitwerken van hun ideeën tot toepasbare innovaties.

TEAM

Het Beste Idee van Varkensland is een initiatief van VKON en Coöperatie VARKENSARTSEN. De partners waarmee we dit jaar samen organiseren zijn: POV, Rabobank, Pigbusiness, LTO Noord, Agrifirm, Aeres hogeschool Dronten, COV, HAS Hogeschool, Topigs Norsvin, GD, ZLTO, Westfort en CenSaS

pijl_rose_smal01

PROJECT TEAM

Het HBIVV projectteam is verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie en communicatie van Het Beste Idee van Varkensland. Het team wordt gevormd door Janny de Vries, Marije Thybaut, Maron van de Plas, Martine Olthof- Verwoerd, Pascalle Evers en Anette van der Aa.

pijl_rose_smal01

ADVIESTEAM

Het adviesteam beoordeelt alle ingezonden ideeën. Leden van het adviesteam fungeren tevens als Varkensland coaches en bieden de finalisten een helpende hand bij de uitwerking en implementatie van het idee.

pijl_rose_smal01

JURY

Elk jaar beoordeelt een onafhankelijke jury, samen met het publiek, wat Het Beste Idee van Varkensland is.


@