24 februari 2020

SFYN academici 2020 stellen zich voor

Subfokbedrijf Brummelhuis in Overijssel was dé locatie voor de start van de case voor Het Beste Idee van Varkensland over de connectie tussen (varkens)boer en burger. Vanuit de Slow Food Youth Network (SFYN) Academie gaan vijf bevlogen deelnemers aan de slag om varkenshouders handvatten te bieden om hun innovatieve ideeën en persoonlijke verhalen te delen met dorpsgenoten en andere niet agrarische omwonenden. In de skybox met uitzicht op de biggen begon het met een stoomcursus varkenshouderij anno 2020, waarin ook meteen vragen aan bod kwamen die burgers ook zo vaak stellen.

De SFYN Academie is een interactief lesprogramma voor jonge mensen met een passie voor voedsel. Het biedt jong volwassen tussen de 18 en 35 jaar inspiratie en handvatten om actief bij te dragen aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Vanuit verschillende perspectieven doorlopen de deelnemers alle schakels in de voedselketen. Naast dit lesprogramma werken de deelnemers aan cases, waarbij samengewerkt wordt aan prangende vraagstukken uit de voedselsector (zoals hierboven beschreven).

In de komende maanden gaat de groep aan de slag met het in beeld brengen van de huidige situatie en trends in de varkenshouderij. Ook wordt gekeken naar welke vormen van communicatie er nu al plaatsvinden en of de resultaten daarvan aansluiten bij de gewenste verstandhouding als het gaat om begrip en connectie tussen boer – burger. Deze inzichten worden vertaald in een concept dat vervolgens in de praktijk wordt getest om zo tot een waardevol eindproduct te komen.

Deelnemers aan de case vlnr:
Thillie, student Master Community development en maatschappelijk ondernemer in Friesland
Alessandro, Management consultant
Daniël, Kwaliteitsmanager bij Marqt en tevens aspirant slager
Marrit, Biologische melkveehoudster met zelfverzuiveling
Marije, Communicatieadviseur bij het Voedingscentrum


@