24 november 2022

BigLife als winnaar gekozen van de 7e editie van HBIVV

Wij kijken terug op een succesvolle 7e editie van Het Beste Idee van Varkensland met een duidelijke winnaar, aldus de vakjury. Het publiek koos voor een andere winnaar. Trots op het feit dat we met velen met dit hybride evenement een steentje bij kunnen dragen aan een innovatieve en toekomstbestendige varkenssector. Voor varkenshouders was het, in deze roerige tijden, vooral een inspirerende en gezellige avond in Den Bosch of online.
Om stipt half acht trapte avondvoorzitter Erwin Gevers de avond af en heette de bijna 200 aanwezigen (90 online en ruim 100 in de zaal) welkom. Daarna nam Maron van der Plas van de gelegen gebruik om een woord van dank uit te spreken aan de initiatiefnemers VKON, coöperatie varkensartsen en provincie Overijssel. Ook werden partners POV, Rabobank, Kennispoort Regio Zwolle, LTO Noord, Stichting Privon, Aeres, CAV Den Ham, COV, HAS Hogeschool, Agrifirm, Topigs Norsvin, Pigbusiness en Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij in het zonnetje gezet. “Het is dankzij jullie dat we dit evenement weer konden organiseren.”

 

Na het voorstellen van de vijfkoppige jury was het tijd voor de pitches van de finalisten. Voor iedere finalist stelt de organisatie innovatievouchers beschikbaar. Als eerste was het de beurt aan de ‘Pigsaver’ van Rainier van Gelderen. Het werd duidelijk dat handzaam, werkzaam, tijdklok en geconditioneerde omstandigheden troef zijn in dit idee voor het verbeteren van overlevingskansen van biggen. De tweede pitch was van Johan Mathijssen die met zijn mestband en een investering vanaf €50,- per varken mooie resultaten verwacht voor het reduceren van emissies als methaan én het scheiden, en daarmee het verwaarden, van varkensmest. Deze innovatie staat al op de RAV-lijst voor kalveren. Daarna was het de beurt aan de studenten die met hun idee inzetten op het imago en maatschappelijke aspect. De ‘wist je dat-stickers’ van hun concept geven de consument meer inzicht in de varkenshouderij en de circulariteit van het varken. Door middel van een QR-code kan de consument bijvoorbeeld zien dat de reststromen van de productie van een bierlijn, als voercomponent van varkens dient. Als vierde pitchte Hans ter Beek een methode die in Italië al beproefd is om restproducten uit de lokale akkerbouw te bewerken door celwandstructuur zodanig te breken dat het omgezet wordt in hoogwaardig voer. Zo kan een varkenshouder de hele maisplant aan een varken voeren in plaats van alleen CCM. Hierdoor verlaag je de voerkosten met 25 procent. De vijfde finalist Sander Baijens speelde met zijn ‘BigLife’ middels technologie en data in op een maatschappelijk vraagstuk omtrent het doodliggen van biggen. In de try-outfase realiseerden ze met het prototype op hun bedrijf 50 procent minder sterfte door dood liggen bij de biggen in de eerste drie levensdagen. Als laatste was Twan Claessens aan zet. Met het Health System is het mogelijk om de gezondheid van de big via de chip tot aan de slachtlijn te monitoren. Het doel is het creëren van een antibioticavrije dierflow waarbij vooral de keten de klant is. Dit systeem is voor Varkenshouders die al werken met een app vooral ‘boervriendelijker’. De health injector is een belangrijk onderdeel van Health System. Hiermee wordt de toegediende medicatie gekoppeld aan het individuele dier en nauwkeurig gedoseerd en geregistreerd.

 

Na de laatste pitch was het tijd voor juryberaad. Intussen namen gastsprekers Robert Hoste, senior econoom varken productie en Welmoed Deinum, biologisch-dynamisch melkveehouder het woord. Robert stelde een oud-gezegde “Het oog van de meester maakt het paard vet.” centraal. Hij ging in op het feit dat ontwikkelingen in de varkenshouderij en maatschappij, zoals vrijloopkraamhokken, lange staarten, niet meer castreren en minder antibiotica gebruiken, vragen om meer vakmanschap”. Je hebt ogen nodig en daar kan technologie in helpen. Maar er zal hoogstwaarschijnlijk ook meer arbeid nodig zijn per dier. Welmoed Deinum inspireerde de aanwezigen met de passie voor haar vak. Haar motto is dan ook “Ga niet nadenken over wat je niet kan doen of over andermans mening. Want je passie volgen en mógen uitvoeren, dat geeft op en tot werkplezier!

 

Tenslotte was het tijd voor de twee hoogtepunten van deze avond. De bekendmaking van de winnaars van de publieksprijs en vakjuryprijs van Het Beste Idee van Varkensland. Er werd door zo’n 300 mensen gestemd via mentimeter voor de publieksprijs! De winnaars van de publieksprijs zijn Twan en Anouk Claessens met het Health System. Van harte gefeliciteerd! Voorzitter van de jury Tijs Tobias en jurylid Pleun Leeijen vroegen applaus voor alle finalisten en mede-juryleden. De jury was het unaniem eens over de winnaar van de vakjuryprijs. De winnaar van het Beste Idee van Varkensland 2022 is geworden: Sander Baijens met BigLife. Onder luidt applaus gaf hij aan het niet per se verwacht te hebben. Sander mag komend jaar de titel winnaar van HBIVV 2022 dragen en het idee verder uitwerken.

Sander Baijens de winnaar van de 7e editie met zijn innovatie BigLife.


@