Elk jaar reikt de World Veterinary Association (WVA) prijzen uit aan dierenartsen van over de hele wereld die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor dierenwelzijn. Ook in Nederland zijn daar natuurlijk voldoende voorbeelden van.

Eén van hen is Anette van der Aa, winnares van de tweede editie van Het Beste Idee van Varkensland. Zij ontwikkelde een beslisondersteuner voor varkenshouders bij het euthanaseren van niet-levensvatbare biggen. Euthanasie is soms een onvermijdelijk onderdeel van de gezondheidszorg op een varkensbedrijf. Op elk varkensbedrijf worden dieren geboren die om verschillende reden niet levensvatbaar zijn, die ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Soms kunnen deze dieren niet behandeld worden of alleen onder voortdurende pijn verder leven. In de praktijk is de dierenarts niet altijd aanwezig om hierover te adviseren of om de euthanasie uit te voeren. Om het dierenwelzijn op een varkensbedrijf te waarborgen is het belangrijk dat varkenshouders op de hoogte zijn van het wettelijke kader en de voorwaarden waaronder zij zelf een euthanasie kunnen uitvoeren. De beslisondersteuner draagt bij aan een weloverwogen en transparante beslissing omtrent euthanasie.

De beslisondersteuner is in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde, CenSAS en de KNMvD ontwikkeld. In 2017 won Anette met dit instrument Het Beste Idee van Varkensland. Het bestuur van de KNMvD heeft Anette, op voorspraak van enkele leden, voorgedragen voor de WVA Global Welfare Awards 2019.

De uitreiking van de WVA Global Welfare Award vindt plaats tijdens het 35e World Veterinary Association Congress op 28 april 2019 in San Jose, Costa Rica. Wij wensen Anette veel succes!

Meer lezen over de beslisondersteuner kan via deze link.