Anette van der Aa
De euthanasie beslisondersteuner

“Als dierenarts is het mijn passie om een bijdrage te leveren aan initiatieven. Deze initiatieven kunnen voor zowel dieren als mensen veel betekenen. Daarbij staat een respectvolle omgang met dier en mens voorop. Dit heb ik tijdens mijn praktijkervaring in het binnen- en buitenland in veelvoudige wijze kunnen toepassen. Zowel als practicus maar ook als toezichthouder. Het motiveren van mensen om op een respectvolle manier met dieren, hun gezondheid en met elkaar om te gaan vind ik belangrijk. Dit kon ik als docent aan de faculteit diergeneeskunde te Utrecht en als adviseur in het kwaliteitsmanagement vorm geven. In mijn huidige functie als praktijk coördinator bij Anoxia B.V. heb ik opnieuw de kans gekregen mij voor mens en dier in te zetten.”

Euthanasie is het thema dat zowel voor het welzijn van dieren als de mensen die de dieren verzorgen belangrijk is. Euthanasie is soms een onvermijdelijk onderdeel van de gezondheidszorg op een varkensbedrijf. Op elk varkensbedrijf worden dieren geboren die om verschillende reden niet levensvatbaar zijn, die ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Soms kunnen deze dieren niet behandeld worden of alleen onder voortdurende pijn verder leven. In de praktijk is de dierenarts niet altijd aanwezig om hierover te adviseren of om de euthanasie uit te voeren. Om het dierenwelzijn op een varkensbedrijf te waarborgen is het belangrijk dat varkenshouders op de hoogte zijn van het wettelijke kader en de voorwaarden waaronder zij zelf een euthanasie kunnen uitvoeren.

De beslisondersteuner draagt bij aan een weloverwogen en transparante beslissing omtrent euthanasie. Deze wetenschappelijk te onderbouwen tool helpt de varkenshouder en medewerker bij een weloverwogen en verantwoord beleid. Tevens zal deze beslisondersteuner op termijn bijdragen aan een betere diergezondheid. Het verzamelen van de reden(en) van inslapen geeft de mogelijkheid tot het verbeteren van het management.

De beslisondersteuner is in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde, CenSAS en de KNMvD ontwikkeld. Het bestuur van de KNMvD heeft Anette, op voorspraak van enkele leden, voorgedragen voor de WVA Global Welfare Awards 2019 en Anette heeft deze internationale dierenwelzijns award gewonnen!

Anette van der Aa reageert verheugd op de uitreiking van de award. “Deze erkenning door een wereldwijde organisatie, laat zien dat het overal mogelijk is om het welzijn van dieren met praktische ondersteuning te verbeteren en moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. Ik zie het als een aansporing aan alle dierenartsen om samen met veehouders het welzijn van de dieren te verbeteren. Mijn oproep aan collega-dierenartsen is daarom: dare to care.”

Op de foto (vlnr):
Leerlingen technasium Stellingwerf college, Yvonne Verbeek, Anette van der Aa, Anton Meijerink, Gerben den Besten

Opnieuw hebben vijf finalisten hun best gedaan om een idee te genereren die bijdraagt aan het verbeteren en verduurzamen van de varkenshouderij. Alvorens de finalisten hun idee mochten pitchen, hebben een aantal sprekers verrassende invalshoeken gepresenteerd. Zo sprak Benno Schildkamp over voetballend ondernemen en Sjef van den Nieuwelaar en Manon Houben over wisseltomen, wat een alternatief is voor pleegzeugen. Na een korte interviewronde waarin meningen en ideeën met elkaar gewisseld werden, was het tijd voor de finalisten om te pitchen. De finalisten van 2017 waren:

Yvonne Verbeek: Fair trade in Nederland
Anette van der Aa: Beslisboom euthanasie
Leerlingen technasium Stellingwerf college: Zelfontworpen varkensspeeltjes
Gerben den Besten: Onderhuidse sensor voor varkens
Anton Meijerink: Het wandelkraamhok

De jury van 2017 bestond uit:
Harry Brummelhuis: Varkenshouder
Nieske Neijmeijer: Biologische varkenshoudster en winnaar HBIVV 2016
Johan Hulzing: Varkensdierenarts en bestuurder Vakgroep Varkensgezondheid van de KNMvD
Jurgen Neimeijer: Agro & Food provincie Overijssel
Johanna Fink-Gremmels: Consultant voedselveiligheidsautoriteiten

Het idee van Anette is verder ontwikkeld en ze heeft hier in 2019 zelfs de Animal Welfare Award mee gewonnen.

Bekijk ook:


@