Het Beste Idee Van Varkensland stimuleert innovatie vanuit de praktijk

Het Beste Idee Van Varkensland houdt in wat de titel zegt: een idee of innovatie presenteren waarmee de varkenshouderij zich over de gehele breedte kan verbeteren. Naast het verduurzamen van de Nederlandse varkenssector beoogt Het Beste Idee van Varkensland ook nadrukkelijk om het publiek te informeren over de ontwikkelingen binnen de sector. Zo laten we de maatschappij zien wat de waarde is van de Nederlandse varkenshouderij en dat de sector veel meer omvat dan enkel het produceren van een goed en gezond stukje varkensvlees. Gezamenlijk zetten we ons in voor een duurzame varkenshouderij, met gezonde dieren en een eerlijke prijs voor een ieder binnen de keten.

Dierenwelzijn staat centraal in Het Beste Idee van Varkensland 2019

Bij de drie voorgaande edities van Het Beste Idee was het vrij aan de deelnemers om een idee of visie voor te leggen aan de jury. Omdat het evenement nu landelijk wordt gehouden, hebben we als organisatoren gemeend de thematiek meer te moeten kanaliseren. Via een enquête kon gekozen worden uit drie thema’s: Dierenwelzijn; het varken centraal, Voedselketen; duurzaam consumeren en produceren en Circulair; de kracht van kringloop. In totaal 41 procent van de stemmers gaf de voorkeur aan dierenwelzijn. Circulariteit kwam als minst gevraagde onderwerp uit de bus met 26 procent. Voedselketen als thematiek kreeg 32 procent van de stemmen. De conclusie is dat dierenwelzijn in de sector hoog op de agenda staat.

Dierenwelzijn: het varken centraal
Dit kernthema richt zich op het proactief acteren op het gebied van dierenwelzijn. Ontwikkelingen en onderzoek naar het natuurlijke gedrag van het varken hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd over het houden van varkens en de welzijnseisen die in Nederland gehanteerd worden. Toename van dierwelzijn vergroot niet alleen het werkplezier van de varkenshouder, maar draagt ook bij aan het consumentenvertrouwen en maatschappelijke acceptatie.
Centraal in dit thema staat het investeren in dierenwelzijn. Denk aan: bigvitaliteit, gezondheidsbevordering, verzorging, antibioticagebruik, stalklimaat, voerverstrekking, nieuwe huisvestingssystemen of inrichting, management en fokkerij, verantwoord omgaan met staarten, hokverrijking of andere middelen waardoor het varken zijn natuurlijke gedrag kan uitoefenen.

Achtergrond

Het Beste Idee van Varkensland is een aanpak om de Nederlandse varkenshouderij te mobiliseren om innovatieve concepten te ontwikkelen waarmee dier en mens letterlijk en figuurlijk beter kunnen leven. Naast ideeën en innovaties op een centraal thema beoogt Het Beste Idee van Varkensland ook nadrukkelijk om het publiek en de consument te informeren over innovaties en ontwikkelingen, die dier en mens ten goede komen. De eerste edities van Het Beste Idee van Varkensland (2016-2017-2018) hebben geleerd dat het initiatief de varkenshouderij motiveert en inspireert. Het Beste Idee van Varkensland is ontstaan op initiatief van Coöperatie VARKENSARTSEN en Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland (VKON). Dankzij ondersteuning van LTO Noord, de POV, Kennispoort Regio Zwolle, Rabobank en de provincie Overijssel rolt deze ‘innovatiewerkplaats’ landelijk uit.