Het Beste Idee Van Varkensland stimuleert innovatie vanuit de praktijk

Het Beste Idee Van Varkensland houdt in wat de titel zegt: een idee of innovatie presenteren waarmee de varkenshouderij zich over de gehele breedte kan verbeteren. Naast het verduurzamen van de Nederlandse varkenssector beoogt Het Beste Idee van Varkensland ook nadrukkelijk om het publiek te informeren over de ontwikkelingen binnen de sector. Zo laten we de maatschappij zien wat de waarde is van de Nederlandse varkenshouderij en dat de sector veel meer omvat dan enkel het produceren van een goed en gezond stukje varkensvlees. Gezamenlijk zetten we ons in voor een duurzame varkenshouderij, met gezonde dieren en een eerlijke prijs voor een ieder binnen de keten.

Op welk thema heeft de varkenshouderij nu innovatie en ideeën nodig? Via onderstaand formulier kunt u tot 1 maart 2019 uw mening geven over het thema voor Het Beste Idee van Varkensland 2019! Een toelichting op de drie kernthema’s vindt u onder het stemformulier. Stem mee welk thema in 2019 centraal moet staan:

Op welk thema heeft de varkenshouderij nu innovatie en ideeën nodig?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

 

Circulair: de kracht van de kringloop
De term kringlooplandbouw is niet meer weg te denken uit de agro- en foodsector. De varkenshouderij, met het varken als ultieme kringloopdier, heeft op dit gebied al flinke stappen gezet en de ontwikkelingen op dit thema staan niet stil. De varkenshouderij bevindt zich in een proces van kostprijs denken naar een nog bewuster gebruik van grondstoffen en het verhogen van het gebruik van reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie.
Centraal in dit thema staat het sluiten van kringlopen en het beperken van verliezen. Denk aan: voersamenstelling, besparen op energie, energie opwekken, alternatieve eiwitbronnen als veevoeder, voeren op maat, warmteterugwinningstechnieken, droogtechnieken, reststromen voedsel en de bijdrage aan ‘groene’ kunstmest.

Dierenwelzijn: het varken centraal
Dit kernthema richt zich op het proactief acteren op het gebied van dierenwelzijn. Ontwikkelingen en onderzoek naar het natuurlijke gedrag van het varken hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd over het houden van varkens en de welzijnseisen die in Nederland gehanteerd worden. Toename van dierwelzijn vergroot niet alleen het werkplezier van de varkenshouder, maar draagt ook bij aan het consumentenvertrouwen en maatschappelijke acceptatie.
Centraal in dit thema staat het investeren in dierenwelzijn. Denk aan: bigvitaliteit, gezondheidsbevordering, verzorging, antibioticagebruik, stalklimaat, voerverstrekking, nieuwe huisvestingssystemen of inrichting, management en fokkerij, verantwoord omgaan met staarten, hokverrijking of andere middelen waardoor het varken zijn natuurlijke gedrag kan uitoefenen. 

Voedselketen: duurzaam consumeren en produceren
Dit kernthema richt zich op ketensamenwerking en de link tussen producent en consument. Het verdienmodel van een toekomstbestendige varkenshouderij vraagt om nieuwe vormen van organisatie en samenwerking tussen sector, retail en ngo’s. Ongeacht of een varkenshouder in een ‘korte’ of ‘lange’ keten opereert; een kloppende prijs voor de primaire producent vergt een nieuwe vorm van samenwerken in de keten / netwerk. Naast het houden van varkens voor voedselproductie, kunnen de eigenschappen van varkens ook op andere manieren benut worden (denk bijvoorbeeld aan landschapsonderhoud en energie opwekking). Centraal in dit thema staat het investeren in een toekomstbestendige (voedsel)keten die zich richt op een eerlijk rendement voor de primaire producent. Denk aan nieuwe logistieke concepten, afzetregie, burger/consument/producent samenwerkingen, nieuwe verdienmodellen en boeren met een verhaal. 

 

Achtergrond

Het Beste Idee van Varkensland is een aanpak om de Nederlandse varkenshouderij te mobiliseren om innovatieve concepten te ontwikkelen waarmee dier en mens letterlijk en figuurlijk beter kunnen leven. Naast ideeën en innovaties op een centraal thema beoogt Het Beste Idee van Varkensland ook nadrukkelijk om het publiek en de consument te informeren over innovaties en ontwikkelingen, die dier en mens ten goede komen. De eerste edities van Het Beste Idee van Varkensland (2016-2017-2018) hebben geleerd dat het initiatief de varkenshouderij motiveert en inspireert. Het Beste Idee van Varkensland is ontstaan op initiatief van Coöperatie Varkensartsen en Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland (VKON). Dankzij ondersteuning van LTO Noord, de POV, Kennispoort Regio Zwolle, Rabobank en de provincie Overijssel rolt deze ‘innovatiewerkplaats’ landelijk uit.