18 november 2021

Studentenchallenge 2021

Dit jaar was het weer tijd voor een Studenten Challenge van Het Beste Idee van Varkensland, we kwamen samen op Yuverta in Boxtel. De ochtend werd afgetrapt met vier sprekers:

  • Annelies Buijtels – POV, over wat doet de POV, trends en wat past bij jou in de toekomst
  • Harm van der Zanden – DLV Advies – Agro Food Connect, over slimme technologie in de stal
  • René Veldman – Rabobank, over ondernemerschap en wat gebeurt er in de markt van vlees en concepten
  • Maron van de Plas – Biologisch varkensboerin, over vloggen en je verhaal delen met de buitenwereld

Daarna zijn alle studenten aan de slag gegaan met het bedenken van ideeën. Na een brainstorm rondom zes thema’s (Arbeid & werkmilieu, Dierenwelzijn & diergezondheid, Stal van de toekomst, Maatschappelijk draagvlak & educatie, Circulair: de kracht van de kringloop en Ketensamenwerking) werkten de studenten de meest kansrijke ideeën verder uit. Vervolgens werden de ideeën gepitcht voor de jury.

Tijdens het juryberaad kwamen twee ideeën naar voren die veel raakvlakken hadden. Deze studenten kwamen bijeen en vormen een mooi gemêleerde groep met een plek in de finale van 9 december. Het idee van de GPS chip zal de komende weken verder vorm krijgen. Ook volgt 24 november de pitchtraining waarin de finalisten worden klaargestoomd voor de finale.

Winnaars Studenten Challenge 2021:
Dave Meijerink (Aeres Barneveld)
Rick Nijdam (Aeres Barneveld)
Cas van Zutphen (Yuverta Boxtel)
Harm van Bommel (Yuverta Boxtel)
Anouk Stoverink (Aeres Barneveld)
Lieke Braam (Universiteit Utrecht, diergeneeskunde)
Dirk van der Wielen (Universiteit Utrecht, diergeneeskunde)


@