Het Beste Idee Van Varkensland stimuleert innovatie vanuit de praktijk

Het Beste Idee Van Varkensland houdt in wat de titel zegt: een idee of innovatie presenteren waarmee de varkenshouderij zich over de gehele breedte kan verbeteren. Naast het verduurzamen van de Nederlandse varkenssector beoogt Het Beste Idee van Varkensland ook nadrukkelijk om het publiek te informeren over de ontwikkelingen binnen de sector. Zo laten we de maatschappij zien wat de waarde is van de Nederlandse varkenshouderij en dat de sector veel meer omvat dan enkel het produceren van een goed en gezond stukje varkensvlees. Gezamenlijk zetten we ons in voor een duurzame varkenshouderij, met gezonde dieren en een eerlijke prijs voor een ieder binnen de keten. 

Wildcard voor studenten

In samenwerking met Aeres organiseert Het Beste Idee van Varkensland dit jaar een challenge voor alle studenten die zich betrokken voelen bij de varkenshouderij. Op woensdag 9 oktober organiseert Aeres het symposium ‘De hamvraag: wat wordt de toekomst in de varkenshouderij?’. Op het symposium wordt een wildcard voor studenten gelanceerd voor HBIVV. De wildcard biedt studenten een finale-plek op het HBIVV podium én een geldbedrag van 500 euro!

Student? Ding mee naar de wildcard!

Heb jij een goed idee voor de Nederlandse varkenshouderij? Wil je samen met experts van binnen en buiten de sector werken aan oplossingen die er echt toe doen? Tot 4 november 2019 kun je van je laten horen! Stuur jouw idee in via onderstaand formulier. Wil je op een andere manier betrokken zijn? Ook dan horen we graag van je.

Studenten challenge: 27 november 2019

Deel je plan, concept of initiatief met ons en ontvang ondersteuning bij het realiseren van je idee. Tijdens de studenten challenge, op woensdag 27 november op een onderwijslocatie van Aeres, ga je sámen met sectorgenoten aan de slag om je idee te verbeteren. Ondernemers uit de praktijk geven daarbij adviezen en ondersteuning. Aan het einde van de dag vindt de uitreiking plaats en weten we welk studenten-idee de Wildcard bemachtigd. Behalve een finale-plek op het HBIVV podium en een geldbedrag van 500 euro, betekent de Wildcard dat je in het voorjaar van 2020 professionele ondersteuning ontvangt op het aanscherpen van je plan.

 Laat vóór 4 november van je horen

Ik heb een idee voor Het Beste Idee van Varkensland 2020Ik wil als adviseur meedenken met de Varkensland studenten challengeIk wil tijdens de HBIVV Finale helpen in de organisatie