7 oktober 2020

Stappen zetten buiten de gebaande paden

In de Nieuwe Oogst van 26 september jl. vertelt varkenshoudster Nieske Neimeijer over de ontwikkelingen op haar bedrijf. Met haar idee om een voedselbos voor varkens aan te leggen won Neimeijer de eerste editie van Het Beste Idee van Varkensland. De bomen en struiken zijn inmiddels zo groot dat ze vruchten, bessen en noten opleveren die de varkens graag eten. Plan is om jaarlijks een paar tomen biggen op te laten groeien met voornamelijk voedsel van eigen erf en het vlees van deze varkens binnen een klein marktconcept aan de man te brengen. Nieske vertelt hoe HBIVV in de bedrijfsvoering een duw in de rug was om (nieuwe) stappen te zetten.

Onze samenwerkingspartner LTO Noord Fondsen licht toe waarom HBIVV de plek is voor iedere varkenshouder om zijn of haar idee te delen. In de varkenshouderij is volop sprake van innovatie, echter laten we dat soms onvoldoende zien. Op elk boerenerf en aan elke keukentafel worden nieuwe ideeën bedacht; beter voor het varken, beter voor het arbeidsplezier of beter voor de sector. Het is zaak de positieve schwung in de sector aan te wakkeren. De ondersteuning die ‘Het Beste Idee’ biedt aan varkenshouders met goede plannen draagt hieraan bij.

Het hele artikel lezen? Klik op de afbeelding hiernaast!

Klik op de foto om het artikel te lezen.
Bron: LTO Noord


@