Behalve de pitches en prijsuitreiking van Het Beste Idee van Varkensland biedt het avondprogramma een tweetal inspirerende sprekers. Dit jaar zijn dit Hugo van Kasteel, plaatsvervangend directeur Dierlijke Agroketens & Dierenwelzijn bij het ministerie van LNV en Kasper Bekker, adviseur met jarenlange ervaring in de varkenshouderij.

Toekomstgericht ondernemen en innoveren in de varkenshouderij op een duurzame manier; Hugo van Kasteel neemt ons mee in de visie van het Ministerie van LNV. Hierbij gaat hij niet alleen in op de ‘licence to produce’ en het maatschappelijk draagvlak voor de sector. Ook gaat Van Kasteel in op de aangekondige gesprekstafels rondom dierenwelzijn, die Minister Carola Schouten eerder dit jaar al aankondigde. Het moge duidelijk zijn dat het debat over dierenwelzijn bijzonder actueel is. Van belang is dat de overheid de vraagstukken in de varkenshouderij goed kent en dat de sector zich hierin duidelijk positioneert en verenigt, zodat er een goede dialoog tussen praktijk en beleid plaatsvindt.

Kasper Bekker, woonachtig in Hardenberg en werkzaam in de varkenshouderij, gaat vervolgens in op de relatie tussen boeren, beesten en burgers. Op een beschouwende en nuchtere manier bekijkt Bekker hoe verschillend we met dieren om (kunnen) gaan. Vanuit verschillende perspectieven gaat hij in op hoe wij -mensen- omgaan met thema’s rondom dierenwelzijn, diergezondheid en dierenliefde. Kasper Bekker kent u wellicht via zijn blogs op varkens.nl.

Op dinsdagavond 28 mei 2019 vindt de Finale van Het Beste Idee van Varkensland plaats in het Akoesticum in Ede. De presentaties van Kasper en Hugo vinden vóór de pauze plaats, na de pauze is het tijd voor de pitches van de vijf finalisten van Het Beste Idee van Varkensland. Het volledige avondprogramma vindt u op onze website. Aanmelden voor de avond is verplicht, dit kan via deze link.