SFYN ACADEMIE

De SFYN Academie is een interactief lesprogramma voor jonge mensen met een passie voor voedsel. Dit interdisciplinair lesprogramma biedt jongeren tussen de 18 en 35 jaar inspiratie en handvatten om actief bij te dragen aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Vanuit verschillende perspectieven doorlopen de deelnemers alle schakels in de voedselketen. Naast dit lesprogramma werken de deelnemers aan cases, waarbij samengewerkt aan een prangend vraagstuk uit de voedselsector. In 2020 werkt HBIVV samen met SFYN Nederland aan een imago vraagstuk in de varkenshouderij. Met de huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen op het vizier, ligt er bij de varkenssector een grote druk om te veranderen.

Varkens hebben het in de Nederlandse varkenssector steeds beter, echter blijkt dat het imago van de varkenssector daarbij niet automatisch wordt versterkt. Uit onderzoek van de SFYN academici van 2019 bleek dat dit onder andere wordt veroorzaakt door de te grote kloof tussen boer en burger. In 2020 ontwikkelen de SFYN academici een toolbox die varkenshouders praktische handvatten biedt om dorpsgenoten en/of andere niet agrarische omwonenden te betrekken bij zijn idee voor HBIVV. Dit heeft tot doel meer burgers te betrekken bij HBIVV en tevens om varkenshouders tools en tips aan te reiken in het overbrengen van hun verhaal en innovatieve ideeën. In dit nieuwsitem stellen de SFYN academici zich aan je voor!

Deelnemers aan de SFYN case vlnr:
Thillie, Alessandro, Daniël, Marrit & Marije


@