5 oktober 2021

“Meer bekendheid voor de Ballfeeder, dankzij HBIVV”

In 2020 was de Brabantse varkenshouder Daan Smits met zijn hokverrijkingsproduct de ‘Ballfeeder’ één van de vijf finalisten van Het Beste Idee van Varkensland. Inmiddels hangt Daan’s uitvinding, een ruwvoerdosator met een rubberen bal, ook in de varkensstal bij de familie Brummelhuis. Tijdens de online kennissessie ‘Por-k-taal’ op 4 oktober jl. deelde Brummelhuis zijn ervaringen met de Ballfeeder, wij gingen op bezoek om meer te horen over dit hokverrijkingsproduct!
In het kader van hokverrijking als wettelijke verplichting en onderdeel van kwaliteitszorg, krijgt verstrekking van ruwvoer steeds meer aandacht. Met ruwvoer kan duidelijke winst behaald worden als het gaat om dierenwelzijn en dierprestaties. In het project ‘Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen’ werken 24 varkenshouders samen met Wageningen Livestock Research, VKON en andere partijen aan effectieve hokverrijking in de varkenshouderij.
Eén van de onderdelen van het tweejarige project is dat de toegevoegde waarde van verschillende verrijkingsmaterialen in beeld gebracht wordt, zo ook met de Ballfeeder. Telkens als een big de bal ín de Ballfeeder met de neus omhoog ‘wroet’, valt een kleine hoeveelheid drooggeperst luzerne of ander structuurrijk voer op de dichte vloer. Tijdens de Por-k-taal special edition op maandagavond 4 oktober (20 – 22 uur) deelden drie varkenshouders die deelnemen aan het project hun ervaringen met ruwvoerdosatoren. Deze online sessie terugkijken? Mail naar info@vkon.nl.

Maron in gesprek met Jarno Brummelhuis over de ballfeeder


@