21-10-2021

Laat vóór 1 november van je horen!

Tot dusver zijn 9 kansrijke ideeën ingezonden voor de jaarlijkse competitie ‘Het Beste Idee Van Varkensland’. Het thema van de zesde editie van de innovatiewedstrijd is ‘oog op de toekomst’. Met dit thema wil de organisatie de varkenshouders helpen vooruit te kijken en de meerwaarde laten zien van de toekomst van de sector op het gebied van kwaliteit, dierenwelzijn, diergezondheid.

Het doel van ‘Het Beste Idee is’ om varkenshouders en andere ondernemers in de agro- en foodsector uit te dagen nieuwe, creatieve ideeën te bedenken en ontwikkelen. Ideeën kunnen tot 1 november worden ingediend via hetbesteideevanvarkensland.nl.

Ieder ingezonden idee, plan of concept dat de varkenshouderij helpt innoveren, wordt beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie bestaat uit voorzitter Erik Valk (melkveehouder), Mart Bloemendal (Rabobank), Marije Thybaut (VKON), Klaas Visscher (Coöperatie Varkensartsen), José Houben (POV) en Henny van Rij (Ministerie LNV).

Vervolgens wordt op 4 november bekend welke vijf finalisten hun idee mogen pitchen voor een jury en publiek tijdens de finale op 9 december. De finalisten krijgen de kans om deel te nemen aan het Varkensland-innovatie programma met diverse masterclasses én dingen mee naar de titel ‘Het Beste Idee van Varkensland 2021’. De winnaar krijgt kennis en ondersteuning aangereikt bij de uitwerking en implementatie van het idee.

De voorgaande vijf edities van Het Beste Idee van Varkensland waren een succes. Bij deze eerdere innovatie-challenges wonnen het boerderijconcept ZonVarken (2020), het ontwikkelen van een mobiele slachterij (2019), de Pig-up Power (2018), de euthanasie-beslisondersteuner (2017) en het Voedselbos (2016). Maar ook andere ideeën zoals de filterfloor en ballfeeder kregen dankzij deelname aan Het Beste Idee van Varkensland meer naamsbekendheid en hulp bij het vinden van relevante partners en onderzoeksprojecten.

Over het Beste Idee Van Varkensland
Het Beste Idee Van Varkensland is in het leven geroepen om de Nederlandse varkenssector te mobiliseren om innovatieve concepten te ontwikkelen waarmee dier en mens letterlijk en figuurlijk beter kunnen leven. Het Beste Idee Van Varkensland is een onafhankelijke vrijplaats en landelijke aanpak om ideeën tot een hoger niveau te tillen zodat het bijdraagt aan het verder verduurzamen van de varkenshouderij en meer boeren- en dierenwelzijn. Het Beste Idee van Varkensland is in 2016 in Overijssel ontstaan op initiatief van Coöperatie Varkensartsen en VKON. Dankzij de steun van 11 partners, te weten ministerie van LNV, LTO Noord, POV, Kennispoort Regio Zwolle, Rabobank, Privon, Aeres, De Heus, Provincie Overijssel, HAS Hogeschool, COV en CAV Den Ham wordt deze zesde editie wederom landelijk gehouden.


@