17 november 2023

POV en Het Beste Idee van Varkensland gaan samen Innovatieplatform Varkenshouderij oprichten

Op de finaleavond donderdag 16 november 2023 van het Beste Idee van Varkensland vertelde POV-voorzitter Linda Verriet dat de producentenorganisatie met een eigen innovatieplatform komt.

“Wij vinden innovatie erg belangrijk. We hebben best wel zitten worstelen wat daar eigenlijk onze rol in is. Op veel thema’s is innovatie belangrijk. Er wordt al volop geïnnoveerd. Daarom willen we eigenlijk toe naar een doorlopend Beste Idee van Varkensland, waarin alle typen ideeën een plek krijgen.

Samen met de mensen achter het Beste Idee van Varkensland wil de POV nu het Innovatieplatform oprichten. Zij wil een netwerk bieden voor innovatie in de varkenshouderij. We willen vooral zorgen dat ideeën verder uitgewerkt worden, opgepakt worden en marktrijp gemaakt worden. Het platform wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en vanuit het eigen POV-onderzoeksbudget.


@