18 augustus 2023

‘Het Beste Idee van Varkensland’ gaf onze borstel een ‘kickstart’

De varkensborstel van Comfy Solutions was vier jaar geleden één van de innovaties die in de race was voor ‘Het Beste Idee van Varkensland 2019’. Hoewel het bedrijf uiteindelijk niet op het podium belandde, leverde de nominatie volgens Ivar Lagas wel veel op. „Voor een partij van buiten de sector is de wedstrijd een goede manier om contacten op te doen en voet aan de grond te krijgen.”

 

Comfy Solutions in Roelofarendsveen richt zich op de ontwikkeling van welzijnsproducten voor de veehouderij. De nadruk ligt hierbij op borstels, voor onder meer koeien, geiten én varkens. „Borstels spelen een belangrijke rol in het verbeteren van het dierwelzijn”, stelt Ivar Lagas van het bedrijf. „Het schuren is een natuurlijke behoefte van dieren, daarnaast biedt het verlichting bij jeuk en huidirritatie.”

Bij koeien zijn borstels in de stal al langer de norm, in de varkenshouderij hebben deze nog relatief weinig voet aan de grond gekregen, geeft Lagas aan. „Dit komt vooral doordat vrijloopstallen sinds 2000 standaard zijn in de melkveehouderij. De laatste jaren is groepshuisvesting bij vleesvarkens meer in opkomst. En is het ook lonend om een borstel op te hangen. Om een dergelijke investering rendabel te maken, moeten hier minimaal 60 tot 100 dieren gebruik van kunnen maken.”

Contacten in sector

De opmars van groepshuisvesting bij vleesvarkens was voor Comfy Solytions reden om de Comfort-Pig te ontwikkelen; een borstel specifiek bestemd voor varkens. „Het gaat om een schuin roterende borstel, die met een speciale steun bevestigd kan worden aan een muur of standpaal. In de praktijk wordt de borstel nu vooral ingezet bij zeugen; hier kan deze namelijk op dezelfde hoogte blijven hangen.”

Om bekendheid te genereren voor de borstel – volgens Lagas destijds een relatief nieuw fenomeen in de sector – meldde Erik Pel van Comfy Solutions de innovatie in 2019 aan voor ‘Het Beste Idee van Varkensland’. „De wedstrijd heeft ons wel veel gebracht. Varkenshouders die interesse hadden in de borstel meldden zich bij ons; diverse ondernemers hebben hierin geïnvesteerd, anderen voerden testen uit. Dat was waardevol, vooral omdat wij voorheen nog echt buiten de sector stonden. De varkenshouderij was onbekend terrein voor ons, we hadden hier nog geen contacten. ‘Het Beste Idee van Varkensland’ gaf onze borstel een kickstart.”

Geen topprioriteit

Desondanks zette de opmars van de varkensborstel niet verder door, geeft Lagas aan. „Vrij snel na onze nominatie brak een mindere periode aan voor de varkenshouderij. Extra investeren in dierenwelzijn had hierdoor geen topprioriteit meer. Logisch ook. Maar nu de economische situatie is verbeterd, zien we ook de belangstelling weer toenemen. En zetten we ons in om de contacten die we vier jaar geleden hebben opgedaan nieuw leven in te blazen. We hebben inmiddels 50 tot 100 borstels verkocht en hebben goede hoop dat de Comfort-Pig de komende tijd verder terrein zal winnen. We krijgen signalen dat veel varkenshouders nu wél financiële ruimte hebben om extra te investeren in dierenwelzijn. En dit ook belangrijk vinden.”

Verder optimalisatie

Het bedrijf bekijkt de mogelijkheden voor verdere optimalisatie van de borstel. Zo wordt onder meer gewerkt aan een systeem om de borstel eenvoudig in hoogte te verstellen, ook wordt gekeken of een ander type haren wellicht beter geschikt is voor varkens. „Daarnaast doen we onderzoeken met hogescholen om te kijken of de borstel een aantoonbare economische meerwaarde heeft. Bij de koeborstel is bijvoorbeeld bewezen dat deze de melkproductie met twee tot drie procent verhoogt, doordat dieren meer invulling kunnen geven aan hun natuurlijke behoefte. Wellicht draagt de borstel bij varkens bij aan groeiverbetering en/of minder dode biggen. Tot op heden hebben we dit echter nog niet kunnen aantonen.”

Netwerk opbouwen

Lagas kan andere bedrijven met een innovatie voor de varkenshouderij aanraden om zich aan te melden voor ‘Het Beste Idee van Varkensland’. „Zeker wanneer je, net als wij, nog buiten de sector staat, kan dit veel opleveren: een groter netwerk en meer naamsbekendheid. Kortom: deze wedstrijd is een goede manier om te ‘landen’ in de sector en verbinding te leggen met ondernemers.”


@