Wat wordt Het Beste Idee van Varkensland 2019?

De zoektocht naar Het Beste Idee van Varkensland is weer van start. ‘Het beste idee’ is een jaarlijkse contest waar ideeën voor de varkenshouderij bedacht, uitgewerkt en geïmplementeerd kunnen worden. De ervaring uit voorgaande jaren leert dat zowel ideeën en toepassingen van binnen als buiten de sector voor innovatieve oplossingen kunnen zorgen.

Hebt u een goed idee voor de Nederlandse varkenshouderij? Een plan concept of initiatief rondom het thema dierenwelzijn? Deel uw idee!
Alle ideeën zijn welkom, stuur vóór 2 april 2019 uw idee in via onderstaand contactformulier.

Van alle ingestuurde ideeën worden de vijf meest kansrijke ideeën geselecteerd door een onafhankelijke jury. Samen met een team van deskundigen helpen wij bij het verder ontwikkelen van uw idee. Dit doen we middels een coach gesprek, een pitch training en een Masterclass op woensdag 8 mei 2019 bij de Flierveldshoeve in Hengelo. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw idee, uw idee blijft te allen tijde van u. 

Tijdens het eind evenement op dinsdagavond 28 mei 2019 worden de innovatieve visies in pitches gepresenteerd. Voor de winnaar van Het Beste Idee van Varkensland 2019 wordt een voucher beschikbaar gesteld om het idee tot verdere realisatie te brengen.

Dien uw idee in

10 + 6 =