30 maart 2020

Het Beste Idee van Varkensland uitgesteld naar het najaar

De vijfde editie van Het Beste Idee van Varkensland wordt verplaatst. De finale van de innovatiewedstrijd wordt nu in het najaar gehouden. Ideeën voor de lustrumeditie kunnen tot 1 november worden ingezonden.

In eerste instantie werd de inzendtermijn verschoven van 30 maart naar 13 april. De organisatie heeft nu besloten de happening in Ede te verschuiven naar het najaar. ‘De maatregelen tegen het coronavirus treffen ons allemaal, ook Het Beste Idee van Varkensland’, reageert coördinator Ellen de Lange.

Al veertien inzendingen
De afgelopen weken ontving Het Beste Idee van Varkensland al veertien innovatieve ideeën die willen meedingen naar de trofee en de bijbehorende ondersteuning om het plan verder uit te werken. ‘Daar zitten mooie ideeën bij’, zegt De Lange. ‘Nu de inschrijftermijn is opengesteld tot 1 oktober, verwachten we dat er nog meer ideeën bij komen.’

Dat deze periode van gedwongen maatschappelijke en sociale rust nieuwe kansen voor creativiteit biedt, hebben de afgelopen weken al bewezen. De coördinator van Het Beste Idee van Varkensland verwacht dat ook voor de varkenshouderij. ‘Heeft u een idee hoe het houden van varkens diervriendelijker, transparanter of duurzamer zou kunnen? Alle vernieuwende en out-of-the-box concepten zijn welkom.’

Digitaal ontmoeten op 13 mei
In de eerste opzet zou de vijfde editie van Het Beste Idee van Varkensland op 13 mei plaatsvinden. Omdat die datum al in veel agenda’s staat, is het plan om dan digitaal een activiteit te houden. ‘Een moment van ontmoeten’, zegt De Lange. Over de inhoud daarvan zijn we met de partners van Het Beste Idee van Varkensland nog in gesprek.

Finalisten eerdere edities
De winnaar van vorig jaar, Ruud Pothoven, is dankzij een subsidie van 100.000 euro van de provincie Overijssel een stap verder gekomen met zijn idee om de eerste mobiele slachterij voor varkens van de grond te krijgen in Nederland. De crowdfundingsactie ‘tot het einde op het erf’ om de bouw van de mobiele slachterij te realiseren, loopt tot medio april.

De Pig-Up Power, de wroetschijf van de 2018-winnaar Fleur Bartels, is medio maart als proefopstelling in een varkensstal geplaatst. Tijdens deze praktijktest wordt het natuurlijk wroetgedrag van varkens gemonitord aan de hand van camerabeelden. De focus ligt op hoe de wroetmolen geoptimaliseerd kan worden, zodat deze interessant blijft voor de biggen. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om energie die de wroetmolen produceert op te slaan of nuttig in te zetten.

Voor de ideeën die niet tot de finale doordringen, betekent dit niet dat hun idee geen opvolging krijgt. Waar mogelijk worden inzenders met partijen in verbinding gebracht die hen verder kunnen helpen. Zo wordt het idee van vorig jaar van Yke Roelevink, de Filterfloor waarbij de dikke fractie op de roosters blijft liggen en de dunne fractie door kleine gaatjes in het rooster gaat, binnenkort geplaatst in een varkensstal. Daarbij wordt onderzoek gedaan of het leefklimaat van de varkens verbetert, naar de veiligheid van de vloer en de reductie van ammoniakvorming.


@