28 juni 2023

Jaarlijkse innovatiewedstrijd varkenshouderij van start

De zoektocht naar Het Beste idee van Varkensland is weer van start. Met deze jaarlijkse innovatiewedstrijd wil de organisatie de Nederlandse varkenssector stimuleren en mobiliseren om vernieuwende concepten te ontwikkelen die de varkenshouderij verder kunnen verbeteren. De ideeën die gezocht worden, richten zich op duurzaamheid, diergezondheid, dierenwelzijn en milieu.

Het Beste idee van Varkensland biedt een podium aan nieuwe initiatieven. Projectleider Maron van de Plas zegt hierover: “Varkenshouders leveren voortdurend inspanningen om de uitdagingen in de sector aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van strikte regelgeving, economische en maatschappelijke druk, diergezondheid, marktdynamiek en meer. Het team achter Het Beste Idee van Varkensland gelooft dat élke ondernemer nadenkt over de toekomst van zijn of haar bedrijf én rondloopt met een idee of toekomstgerichte vraag. Het Beste Idee daagt varkenshouders, dierenartsen, adviseurs en mensen van buiten de agrarische sector uit om dit jaar opnieuw met nieuwe, innovatieve ideeën te komen. De 2023-editie heeft als motto ‘Durf jij het aan?’ gekregen en richt zich op ‘out of the box’ verbetermogelijkheden, van elkaar leren en samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe technologieën en innovaties. We hopen dat deze wedstrijd varkenshouders stimuleert om stappen te zetten buiten de traditionele paden. Op die manier kunnen we samen de varkenshouderij duurzamer en winstgevender maken en wellicht zelfs het werkplezier voor de boer of het imago van de sector vergroten.”

In 2022 won Sander Baijens met zijn idee ‘BigLife’ de innovatiewedstrijd. Zijn concept om met behulp van kunstmatige intelligentie biggensterfte in vrijloopkraamhokken te voorkomen, leverde hem de titel op van Het Beste Idee van Varkensland 2022. Daarnaast won Twan Claessens de publieksprijs met zijn Health System.

Het Beste Idee van Varkensland verwelkomt dit jaar vier nieuwe partners: ZLTO, GD, Pig Business en CenSAS. Andere partners zijn de Centrale Organisatie voor de Vleessector,  HAS Green Academy, Topigs Norsvin, Agrifirm, LTO Noord, Producenten Organisatie Varkenshouderij, Rabobank, Aeres Hogeschool en Westfort. Door de toevoeging van deze nieuwe partners wordt de impact van de jaarlijkse wedstrijd in de varkenssector verder vergroot.

Coöperatie Varkensartsen en Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland (VKON), de initiatiefnemers van Het Beste Idee van Varkensland, zijn verheugd over de betrokkenheid van de nieuwe partners dit jaar. Maron van de Plas: “Sinds de eerste editie, acht jaar geleden, is Het Beste Idee van Varkensland uitgegroeid tot een toonaangevende wedstrijd waar varkenshouders, marktpartijen, onderzoek en overheden elkaar weten te vinden en belangrijke stappen maken op het gebied van kennisdeling, het stimuleren van ontwikkeling en het verkennen van nieuwe wegen.”

Inzendingen voor ideeën zijn mogelijk tot 1 september 2023 via de website www.hetbesteideevanvarkensland.nl/mijnidee. Tijdens de finale op 16 november zal een onafhankelijke jury, samen met het publiek, bepalen welk idee wordt uitgeroepen tot Het Beste Idee van Varkensland 2023. De beste ideeën worden ondersteund bij verdere ontwikkeling en de winnaar wordt in contact gebracht met relevante mensen en organisaties die kunnen helpen bij de realisatie van het plan.

Durf jij het aan?


@