29 oktober 2020

HBIVV in digitale tijden!

Net zoals bij de vier voorgaande edities zijn we weer volop op zoek naar goede ideeën, nieuwe plannen en mooie innovaties binnen de Nederlandse varkenssector. Varkenshouders, dierenartsen, studenten, sectorpartners; iedereen is van harte welkom om ideeën aan te dragen. Natuurlijk ziet deze editie er anders uit dan anders, desalniettemin zorgen we er voor dat deze lustrum editie, in digitale tijden, wederom resulteert in een energieke finale.

Selectie van ideeën op 4 november
Het Beste Idee van Varkensland is een jaarlijkse contest waar ideeën voor de sector bedacht, uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Uit een breed scala van vernieuwende plannen voor de Nederlandse varkenshouderij selecteert ons adviesteam, onder begeleiding van onafhankelijk voorzitter Geertjan Kloosterboer, op 4 november 2020 de vijf meest kansrijke ideeën. Elke inzender ontvangt persoonlijk bericht met een terugkoppeling en feedback op het ingestuurde idee.

Coaching van experts van binnen en buiten de sector
Vanuit het project omringen we de vijf genomineerden met de experts die zij nodig hebben. De kandidaten worden getraind in krachtige communicatie en natuurlijk wordt, via digitale coach sessies, ingegaan op het verdienmodel van de innovatieve ideeën, verbinding met de maatschappij en de bijdrage aan varkenswelzijn. Het team met Varkensland coaches bestaat uit: Mart Bloemendal, Lianne de Bie, Klaas Visscher, Marrit van Engen, Petra van den Hengel, Michiel Peters, Bart Verhees, Marije Thybaut en Lyanne Flikkenschild.

Pitches op locatie én een digitale ontknoping
Waar we in voorgaande jaren een fysieke bijeenkomst in een theater setting hadden, vindt dit jaar de finale digitaal plaats via een live webstream. Voor de kijkers is het tijdens de uitzending mogelijk om vragen te stellen en kenbaar te maken wie volgens jou ‘het beste idee’ heeft. De pitches van de finalisten nemen we van te voren op, op locaties die genomineerden zelf bepalen. Tijdens de live finale op 10 december 2020 besluit onze vijf-koppige jury wie Het Beste Idee van Varkensland 2020 heeft én wie dus de winnaar is van de befaamde Varkensland trofee. Voor elk van de finalisten stelt de organisatie expert-vouchers beschikbaar. De jury van Het Beste Idee van Varkensland 2020 wordt eind november bekend gemaakt.


@