5 november 2020

Finalisten Het Beste Idee van Varkensland bekend!

De vijf finalisten die het tegen elkaar opnemen tijdens de finale van ‘Het Beste Idee van Varkensland’ zijn bekend. Marc van de Meent, Daan Smits, Ivo van Dijk, het viertal August Offenberg, Rob Nieuwenhuis, Otto Offenberg & Jeroen Koks en het duo Mieke van Hersel en Mieke Vlemminx maken op 10 december 2020 kans om deze titel te winnen.

Het Beste Idee van Varkensland presenteert met trots de finalisten en hun ideeën:

  • Marc van de Meent werd door de jury als finalist geselecteerd voor het plan om een slimme pleister te ontwikkelen die stress en het welzijn van dieren meet (ademhaling, temperatuur, hartslag) en die gegevens vergelijkt met voeding en de leefomstandigheden.
  • Daan Smits is genomineerd voor zijn idee voor een hokverrijkingsproduct. Zijn voedersysteem bestaat uit een dosator met rubberen bal. Wanneer de varkens de bal met de neus omhoog wroeten, komt steeds een kleine hoeveelheid droog geperste luzerne beschikbaar.
  • Ivo van Dijk is genomineerd met zijn idee om zeugenvlees op te waarderen. Hij wil het ‘bijproduct’ zeugenvlees vanuit de onderste schappen naar de delicatessenmarkt brengen door er traditionele metworsten en premium worsten met witschimmel van te maken. De boer krijgt daardoor een betere prijs.
  • August Offenberg diende samen met Rob Nieuwenhuis, Otto Offenberg en Jeroen Koks zijn idee in voor de zonvarken varkensboerderij. Met dit varkenshouderijconcept verwacht hij dat het varkensvlees, door het circulaire voer met lage CO2 footprint, voorkoming van methaanvorming door dagontmesting, een sedum dak en zonnepanelen, klimaatneutraal geproduceerd kan worden.
  • Mieke Vlemminx en Mieke van Hersel werden genomineerd vanwege hun idee voor farmvisit online. Via het digibord ontvangt de docent een boer(in) die virtueel een realistisch en trots beeld geeft van de varkenshouderij, passend bij het leerdoel of actualiteit van dat moment.

25 inzendingen
De organisatie van deze landelijke competitie ontving 25 ideeën en initiatieven vanuit de varkenssector. “De diversiteit aan ideeën en deelnemers heeft mij positief verrast. Het is mooi om te zien dat varkenshouders, en andere betrokkenen, niet alleen de mogelijkheden en noodzaak tot verbetering van de sector zien, maar daar ook actief aan willen bijdragen. Hierin wordt door de deelnemers zowel aan de boer, het dier, de burger als het milieu gedacht”, aldus Lianne de Bie namens de adviescommissie die de inzendingen mocht beoordelen. De ingediende plannen zijn getoetst op de volgende voorwaarden: mate van vernieuwing, versterkt de inkomenspositie,
verbetert dierenwelzijn, is toepasbaar voor de hele sector, draagt bij aan het werkplezier van de varkenshouder en draagt bij aan kennis over de varkenshouderij bij consument en maatschappij.

Finale op 10 december
Uiteindelijk zijn vijf plannen geselecteerd die kans maken op de titel ‘Het Beste Idee van Varkensland 2020′. Vanuit het project worden de genomineerden omringd met de experts die zij nodig hebben. De kandidaten worden getraind in krachtige communicatie en via digitale coach sessies wordt onder andere ingegaan op het verdienmodel van de innovatieve ideeën, verbinding met de maatschappij en de bijdrage aan varkenswelzijn. De vijf finalisten mogen tijdens de online finale op 10 december een jury van deskundigen overtuigen dat hun inzending de titel verdient van het beste innovatieve idee voor de Nederlandse varkenshouderij. Daarna wordt de winnaar gekozen die vervolgens hulp krijgt bij de uitvoering.

Over de adviescommissie
Behalve Lianne de Bie (SFYN Nederland) bestaat de onafhankelijke HBIVV adviescommissie uit Mart Bloemendal (Rabobank), Bart Verhees (POV), Marije Thybaut (VKON), Klaas Visscher (Coöperatie Varkensartsen) en melkveehouder Geertjan Kloosterboer die de commissie mocht voorzitten.


@