De jury van Het Beste Idee!

Over twee weken weten we wie Het Beste Idee van Varkensland heeft. Maar, wie bepaalt wie ‘Het Beste Idee’ heeft? Hieronder maakt u kennis met de vijf jury leden.

Uiteraard geldt óók dat het publiek hun mening over de vijf Beste Ideeën kunnen laten zien. Met het alom bekende ‘petje-op-petje-af principe’ laat het publiek zien welk idee zij het meest innovatief vinden. Na de pitches volgt het juryberaad. Onze vijfkoppige jury beoordeelt de pitches in de allereerste plaats op de bijdrage van het idee aan dierenwelzijn in de varkenshouderij. De bijdrage aan de verduurzaming van de sector en het werkplezier van de varkenshouder wordt tevens meegenomen in de beoordelingscriteria. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de mate van innovatie en creativiteit.

Wie zijn de onafhankelijke juryleden van Het Beste Idee van Varkensland 2019? En met welke bril kijken zij naar de pitches tijdens de Finale op 28 mei? De jury stelt zich voor!

 • Saskia Arndt – Hoogleraar Diergedrag – faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
  “Als hoogleraar Diergedrag bij de faculteit Diergeneeskunde richt ik me in onderzoek, onderwijs en in dialoog met de maatschappij vooral op het welzijn van dieren. Ik ben onder andere adviseur voor het eerste EU-referentiecentrum dat zich richt op het welzijn van varkens. Daarnaast ben ik lid van de ‘regiegroep beslisondersteuner’ voor euthanasie van biggen, die met dierenarts Anette van der Aa, de prijswinnaar van Het Beste Idee van Varkensland 2017 samen werkte. Mijn expertise breng ik verder in bij het thema ‘Nature Inspired Food Production’ van de Universiteit Utrecht. Bij het beluisteren van de vijf pitches redeneer ik vanuit het dier, ik stel het welzijn van de varkens centraal.”
 • Fleur Bartels – Winnares Het Beste Idee van Varkensland 2018
  “Omdat ik mij de winnares van Het Beste Idee van Varkensland 2018 mag noemen, neem ik dit jaar deel aan de jury van HBIVV 2019. Ik kijk uit om alle ideeën live te zien. Met de bril van het varkens zal ik alle ideeën beoordelen: Wat heeft het varken aan dit idee? Hoe zal het varken dit idee beleven? Wat voor invloed op het gedrag zal het idee hebben op het varken?”
 • Erik Koldewey – Innovatie trekker agro&food – Provincie Overijssel
  “Mijn roots en mijn hart liggen in de agro&foodsector. De sector is belangrijk voor Nederland, kent grote uitdagingen maar zeker ook kansen. Ook de varkenshouderij! Dit vraagt wel om nieuwe oplossingen en dus om innovatie. De provincie Overijssel wil bijdragen aan duurzame innovaties in de sector en ondersteunt het Beste Idee van Varkensland daarom vanaf het eerste uur. Innovatie is de succesvolle introductie van iets nieuws. Een idee moet daarom nieuwe perspectieven bieden voor de varkenshouderijsector. Marktgerichtheid, kans van slagen en realisatiekracht zijn cruciaal voor een succesvolle introductie. Met deze bril kijk ik naar de ingezonden ideeën. Mijn praktijkervaring met innovatie door ondernemers komt hierbij vast van pas. Ik kijk uit naar de vijf pitches!”
 • Anton van de Wolfshaar – Varkenshouder uit Bunschoten – lid van EPP Dutch Branch
  “Wij hebben een fokzeugenbedrijf in Bunschoten en produceren vleesbiggen voor de Duitse markt. Onze biggen worden geplaatst via handelshuis Reuling Intervar bij vaste afnemers in Duitsland. Ik voel me vereerd deel te mogen nemen als jury lid van Het Beste Idee van Varkensland en zal de ideeën van de vijf finalisten zeker met interesse bekijken. Voor mij is het belangrijk dat het idee goed toepasbaar is en dat het ten goede komt aan het dierwelzijn.”
 • Jorrit Kiewik – Directeur Slow Food Youth Network (SFYN)
  “Ik ben opgegroeid op een kleinschalige – maar verbrede – melkveehouderij in Enschede. Tijdens mijn opleiding Agrarisch Ondernemerschap aan de Aeres Hogeschool Dronten werd ik continu geconfronteerd met de knelpunten binnen ons voedselsysteem. Van de plaats van de producent in de keten, tot de waarde van voedsel in onze maatschappij en de kennis over eten. Na mijn afstuderen werkte ik aan The Milk Story, een platform ter behoeve van de verduurzaming van de Nederlandse melkveehouderij. Sinds drie jaar werk ik als directeur van SFYN en stimuleer ik onze generatie om het voedselsysteem te verbeteren. De uitdagingen van de varkenshouderij worden steeds duidelijker. De markten zijn onzeker en de maatschappelijke druk stijgt. Ik hoop dat Het Beste Idee van Varkensland een oplossing voor deze uitdagingen biedt.”