8 oktober 2019

De hamvraag: wat wordt de toekomst in de varkenshouderij?

Op woensdag 9 oktober organiseert Aeres het symposium ‘De hamvraag: wat wordt de toekomst in de varkenshouderij?’ in Barneveld. De toekomst in de varkenshouderij wordt op het symposium vertaald door boeiende sprekers waarbij zij de volgende actuele thema’s tegen het licht houden: imago, kringlooplandbouw en werkgelegenheid.

In samenwerking met Aeres organiseert HBIVV dit jaar een challenge voor alle studenten die zich betrokken voelen bij de varkenshouderij. Op het symposium wordt een wildcard voor studenten gelanceerd voor HBIVV. De wildcard biedt studenten een finale-plek op het HBIVV podium én een geldbedrag van 500 euro. Luuk Winkelmolen (HBIVV finalist & varkenshouder) en Ellen de Lange (HBIVV coördinator) verzorgen tijdens het Aeres symposium een toelichting op de HBIVV studenten challenge.

Het volledige programma van het Aeres symposium vind je via deze link.


@