14 februari 2017

Bezoekers geven de avond Het Beste Idee van Varkensland een 8.1!

Een hoge beoordeling voor het beste idee van varkensland
Bezoekers van het beste idee van varkensland 2017 zijn enthousiast over de bijeenkomst. Het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers het beste idee van varkensland geven is een 8,1. Dat is het resultaat van het evaluatieonderzoek dat onlangs is afgerond.

Goede mix van ontspanning en educatie
De waardering voor de bijeenkomst het beste idee van varkensland is erg hoog. Zo vinden de bezoekers dat de avond een goede mix van ontspanning en educatie bevat. Er worden actuele onderwerpen aangeboord wat het voor de bezoeker erg interessant maakt om out-of-the-box te denken. Daarnaast vonden de bezoekers het een positieve avond waarbij je eigen netwerk kunt uitbreiden door nieuwe contacten te ontmoeten.

Wensen van bezoekers
Ook is er gevraagd naar de wensen van de bezoekers. Hierbij zijn er een aantal verbeterpunten genoemd. Zo zien de bezoekers graag dat het programma eerder bekend wordt gemaakt en dat sommige pitches in een verder gevorderd stadium gepitched worden.

Samenwerken aan verbeteren
De organisatie van het beste idee van varkensland gaat samen kijken hoe de wensen uitgewerkt kunnen worden. Om zodoende de lat voor 2018 nog hoger te leggen en weer een betere editie van te maken.

Denk mee en doe mee
Bent u betrokken bij de varkenshouderij en wilt u meedenken of meewerken? Stuur dan een e-mail naar info@hetbesteideevanvarkensland.nl. Of denkt u het beste idee voor 2018 te hebben? Dan kunt u ons ook alvast e-mailen.


@