VAN GROOT TOT KLEIN, IEDERE INNOVATIE KAN BEPALEND VOOR DE TOEKOMST ZIJN!

De varkenshouderij van morgen! Dat is het thema van de zesde editie van de wedstrijd Het Beste Idee van Varkensland. Met dit thema willen we benadrukken dat het inspelen op de uitdagingen van deze tijd vraagt om toekomstgericht te blijven ondernemen. Tijdens deze zesde editie zijn we op zoek naar mooie, soms nog kleine, ideeën die kleur geven aan het toekomstperspectief van de Nederlandse varkensboer. Elk toekomstgericht idee, plan of concept -dat de varkenshouderij helpt innoveren- kan zich tot 1 november 2021 melden via het formulier hiernaast.

Probeer jouw inzending zo volledig mogelijk te laten zijn, zodat onze jury een goed beeld krijgt van jouw idee. De vijf beste ideeën verdienen een plek in de finale en maken kans op extra aandacht en een bijdrage om de eerste stap te maken tot realisatie van het idee. Dit jaar hopen we wederom op een mooi aantal inzendingen met innovatieve ideeën die goed zijn voor het varken, de boer, de consument en het milieu!

Benieuwd naar de ideeën die je in eerdere edities voor gingen? Bekijk hier de Wall of Varkensland. Wil je meer weten of in contact komen? Mail naar info@hetbesteideevanvarkensland.nl of bel naar 0546 890060


@