VAN GROOT TOT KLEIN, IEDERE INNOVATIE KAN BEPALEND VOOR DE TOEKOMST ZIJN!

Blik op de toekomst! Dat is het thema van de zevende editie van de wedstrijd Het Beste Idee van Varkensland. Met dit thema willen we benadrukken dat het inspelen op de uitdagingen van deze tijd vraagt om duurzaam toekomstgericht te blijven ondernemen. Tijdens deze zevende editie zijn we op zoek naar mooie, soms nog kleine, ideeën die kleur geven aan het een duurzaam toekomstperspectief van de Nederlandse varkensboer. Elk toekomstgericht idee, plan of concept -dat de varkenshouderij helpt innoveren- kan zich tot 12 september 2022 melden via het formulier hiernaast.

Probeer jouw inzending zo volledig mogelijk te laten zijn, zodat onze jury een goed beeld krijgt van jouw idee. Mocht er aanvullende documentatie zijn die je idee kracht bijzet, dan mag dit gemaild worden naar; info@hetbesteideevanvarkensland.nl.  De vijf beste ideeën verdienen een plek in de finale en maken kans op extra aandacht en een bijdrage om de eerste stap te maken tot realisatie van het idee. Dit jaar hopen we wederom op een mooi aantal inzendingen met innovatieve ideeën die goed zijn voor het varken, de boer, de consument en het milieu! Ideeën die minder dan 2 jaar op de markt zijn mogen ook deelnemen aan de wedstrijd.

Benieuwd naar de ideeën die je in eerdere edities voor gingen? Bekijk hier de Wall of Varkensland. Wil je meer weten of in contact komen? Mail naar info@hetbesteideevanvarkensland.nl of bel naar 0546 890060


@